ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ
НА СПОРОВЕ

www.flowerdreamsbg.net, ДЗЗД ПАЛМОС с адрес на управление ул.Чонгора 13, гр.Варна и булстат и ЗЗДС BG177166181, информира своите потребители, че за извънсъдебно уреждане на спорове, породени от договор за продажба, финализиран онлайн, и без да се накърнява правото на потребителя на достъп до защитата на съдебната система, е възможно да се подаде онлайн жалба на европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) на следния адрес Http://Ec.Europa.Eu/Consumers/Odr/, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно разрешаването на потребителски спорове онлайн.

Доставки на 8ми Март

Моля, оставете по-голям диапазон от време в Бележки към поръчката. Всички поръчки за деня ще се изпълняват спрямо заетостта на магазина и ще бъдат изпълнени в рамките на деня :)